• PROJE ALGISININ VE HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİ
 • GÜNCEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME
 • FİYATLANDIRMA
 • SATIŞ DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI
 • SATIŞ OFİSİ VE ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMALARI
 • PAZARLAMA PLANI VE SATIŞ EKİBİ BELİRLEME
 • SATIŞ EKİBİNİN EĞİTİMİ
 • SATIŞ EKİBİ YÖNETİMİ
 • HERKESİN AYNI DİLİ KONUŞMASI
 • KAMPANYA HAZIRLAMA
 • PROJE SUNUMU VE SATIŞ
 • REKLAM AJANSI VE P&R AJANSI İLİŞKİLER
 • INTERNET SİTESİ VE BRANDA,AFİŞ ÇALIŞMALARI
 • DÜZENLİ BİLGİ AKIŞI
 • SÜREKLİ RAKİP ANALİZİ
 • BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI
 • SÜREKLİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 • 2. EL SATIŞLAR